Zmiana organizacji ruchu

[01.06.2023r.] Informuję, że w dniu 01.06.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu wg projektu o nazwie „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km. Tymczasowa organizacja ruchu. Budowa drogi ekspresowej S-5 odc.2: prace utrzymaniowo/ awaryjne. Aktualizacja nr 1. zatwierdzonego pismem O.BY.Z2.4081.378.2022.MS, klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr 378/2022.

Organizacja zostanie wdrozona w zakresie rysunku 4.3 w km 27+970JP  w godzinach 10:00-13:00 oraz w km 28+940JP w godzinach 13:00-19:00.