Prace zrealizowane w okresie od 04.07.2022 r. do 10.07.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: