GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH - ODCINEK II km 0+000,00 ÷ 22+400,00
GRUCZNO LUSZKOWO ZBRACHLIN TRZECIEWIEC DOBRCZ BORÓWNO
Wrzesień 2018 r. WS2-1
(KM 2+454) 
KDP2-1b (KM 6+865) WD2-2 (KM 8+320) WD2-3 (KM 11+386) PZ2-3a (KM 12+600) WD2-4
(KM 13+404)
KDP2-4a (KM 15+392) WD2-5 (KM 16+408) WD2-6 (KM 19+423) WD2-7 (KM 21+830) PZ2-7 (KM 22+240)
  kilometr +0 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800 +900 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500 1+600 1+700 1+800 1+900 2+000 2+100 2+200 2+300 2+400 2+500 2+600 2+700 2+800 2+900 3+000 3+100 3+200 3+300 3+400 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 4+000 4+100 4+200 4+300 4+400 4+500 4+600 4+700 4+800 4+900 5+000 5+100 5+200 5+300 5+400 5+500 5+600 5+700 5+800 5+900 6+000 6+100 6+200 6+300 6+400 6+500 6+600 6+700 6+800 6+900 7+000 7+100 7+200 7+300 7+400 7+500 7+600 7+700 7+800 7+900 8+000 8+100 8+200 8+300 8+400 8+500 8+600 8+700 8+800 8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700 9+800 9+900 10+000 10+100 10+200 10+300 10+400 10+500 10+600 10+700 10+800 10+900 11+000 11+100 11+200 11+300 11+400 11+500 11+600 11+700 11+800 11+900 12+000 12+100 12+200 12+300 12+400 12+500 12+600 12+700 12+800 12+900 13+000 13+100 13+200 13+300 13+400 13+500 13+600 13+700 13+800 13+900 14+000 14+100 14+200 14+300 14+400 14+500 14+600 14+700 14+800 14+900 15+000 15+100 15+200 15+300 15+400 15+500 15+600 15+700 15+800 15+900 16+000 16+100 16+200 16+300 16+400 16+500 16+600 16+700 16+800 16+900 17+000 17+100 17+200 17+300 17+400 17+500 17+600 17+700 17+800 17+900 18+000 18+100 18+200 18+300 18+400 18+500 18+600 18+700 18+800 18+900 19+000 19+100 19+200 19+300 19+400 19+500 19+600 19+700 19+800 19+900 20+000 20+100 20+200 20+300 20+400 20+500 20+600 20+700 20+800 20+900 21+000 21+100 21+200 21+300 21+400 21+500 21+600 21+700 21+800 21+900 22+000 22+100 22+200 22+300 22+400
warstwa   
JEZDNIA LEWA WARSTWA ŚCIERALNA SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA WIĄŻĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA BITUMICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA KŁSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
STABILIZACJA 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA ODCINAJĄCA STAB. WARSTWA MROZOOCHRONNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 GÓRNA WARSTWA NASYPU (GWN)                                                                                                                                                                                                                                                                                         /////////                                                                                                                                 ///////// ///////// ///////// /////////                              
WYKOP NASYP                                                       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                                                                                         ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                                                                                                                                                               ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////
ROZBIÓRKA/FREZOWANIE     XXX XXX XXX XXX XXX                       XXX XXX XXX XXX XXX XXX       XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX           XXX XXX XXX XXX XXX                                                           XXX XXX XXX XXX XXX XXX                               XXX XXX         XXX XXX XXX XXX         XXX XXX                                           XXX XXX XXX XXX XXX                                             XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
WYMIANA/WZMOCNIENIE GRUNTU     XXX XXX XXX XXX XXX                       XXX XXX XXX XXX XXX XXX       XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX           XXX XXX XXX XXX XXX                                                           XXX XXX XXX XXX XXX XXX                               XXX XXX         XXX XXX XXX XXX                                                       XXX XXX XXX   XXX                                             XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
ZDJĘCIE HUMUSU                                                                                                                                                                   ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                                                           XXX XXX                                                 XXX                                                                                                                                                                  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
JEZDNIA PRAWA WARSTWA ŚCIERALNA SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA WIĄŻĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA BITUMICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA KŁSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
STABILIZACJA 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA ODCINAJĄCA STAB. WARSTWA MROZOOCHRONNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 GÓRNA WARSTWA NASYPU (GWN)                                                                                                                                                 ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                           ///////// /////////                 ///////// /////////                                                                                     /////////     ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////         ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                                                     ///////// ///////// ///////// /////////                         ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                            
WYKOP NASYP                                                                     ///////// ///////// /////////             /////////                                               ///////// ///////// ///////// ///////// /////////         ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////   ///////// /////////   /////////                       ///////// /////////                                         ///////// /////////   ///////// ///////// ///////// /////////                                 ///////// /////////                 /////////     ///////// ///////// /////////                                 ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////
ROZBIÓRKA/FREZOWANIE                             XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX           XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX                     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
WYMIANA/WZMOCNIENIE GRUNTU                             XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX           XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX       XXX XXX   XXX       XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX   XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX                     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
ZDJĘCIE HUMUSU                                                                                                                                                                 XXX XXX XXX             XXX               XXX XXX       XXX                                                                     XXX           XXX XXX                                                                                                                                                              
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
///////// prace wykonane  w miesiącu rozliczeniowym
XXX prace niewymagane do realizacji