GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH - ODCINEK II km 0+000,00 ÷ 22+400,00
GRUCZNO LUSZKOWO ZBRACHLIN TRZECIEWIEC DOBRCZ BORÓWNO
Wrzesień 2017 r. WS2-1
(KM 2+454) 
KDP2-1b (KM 6+865) WD2-2 (KM 8+320) WD2-3 (KM 11+386) PZ2-3a (KM 12+600) WD2-4
(KM 13+404)
KDP2-4a (KM 15+392) WD2-5 (KM 16+408) WD2-6 (KM 19+423) WD2-7 (KM 21+830) PZ2-7 (KM 22+240)
  kilometr +0 +100 +200 +300 +400 +500 +600 +700 +800 +900 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500 1+600 1+700 1+800 1+900 2+000 2+100 2+200 2+300 2+400 2+500 2+600 2+700 2+800 2+900 3+000 3+100 3+200 3+300 3+400 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 4+000 4+100 4+200 4+300 4+400 4+500 4+600 4+700 4+800 4+900 5+000 5+100 5+200 5+300 5+400 5+500 5+600 5+700 5+800 5+900 6+000 6+100 6+200 6+300 6+400 6+500 6+600 6+700 6+800 6+900 7+000 7+100 7+200 7+300 7+400 7+500 7+600 7+700 7+800 7+900 8+000 8+100 8+200 8+300 8+400 8+500 8+600 8+700 8+800 8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700 9+800 9+900 10+000 10+100 10+200 10+300 10+400 10+500 10+600 10+700 10+800 10+900 11+000 11+100 11+200 11+300 11+400 11+500 11+600 11+700 11+800 11+900 12+000 12+100 12+200 12+300 12+400 12+500 12+600 12+700 12+800 12+900 13+000 13+100 13+200 13+300 13+400 13+500 13+600 13+700 13+800 13+900 14+000 14+100 14+200 14+300 14+400 14+500 14+600 14+700 14+800 14+900 15+000 15+100 15+200 15+300 15+400 15+500 15+600 15+700 15+800 15+900 16+000 16+100 16+200 16+300 16+400 16+500 16+600 16+700 16+800 16+900 17+000 17+100 17+200 17+300 17+400 17+500 17+600 17+700 17+800 17+900 18+000 18+100 18+200 18+300 18+400 18+500 18+600 18+700 18+800 18+900 19+000 19+100 19+200 19+300 19+400 19+500 19+600 19+700 19+800 19+900 20+000 20+100 20+200 20+300 20+400 20+500 20+600 20+700 20+800 20+900 21+000 21+100 21+200 21+300 21+400 21+500 21+600 21+700 21+800 21+900 22+000 22+100 22+200 22+300 22+400
warstwa   
JEZDNIA LEWA WARSTWA ŚCIERALNA SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA WIĄŻĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA BITUMICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA KŁSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
STABILIZACJA 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA ODCINAJĄCA STAB. WARSTWA MROZOOCHRONNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ZDJĘCIE HUMUSU                                                                                   ///////// /////////                                                                                                                                                                                                                                           ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                         ///////// /////////                                           ///////// ///////// ///////// /////////       /////////     ///////// ///////// ///////// /////////     /////////   ///////// ///////// /////////      
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                 ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////               ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                     ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////         ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                                         /////////     ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////              
 
JEZDNIA PRAWA WARSTWA ŚCIERALNA SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA WIĄŻĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA BITUMICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PODBUDOWA KŁSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
STABILIZACJA 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WARSTWA ODCINAJĄCA STAB. WARSTWA MROZOOCHRONNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ZDJĘCIE HUMUSU                                                                                   ///////// ///////// /////////   ///////// ///////// ///////// /////////       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                                                                                                                                                                                                     ///////// ///////// ///////// /////////       ///////// /////////                                                                       ///////// ///////// /////////               /////////     ///////// ///////// ///////// /////////   /////////          
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                 ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////     ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                               ///////// ///////// /////////         ///////// /////////       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                       ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// /////////                                                                          
/////////  - prace wykonane  w miesiącu rozliczeniowym