węzeł Gruczno Bydgoszcz Nowe Marzy

od km 0+000 do km 3+500

Nowe Marzy

od km 3+500 do km 7+200

Bydgoszcz

<< powrót

od km 3+500 do km 5+300

MOP kat. II
Gruczno Wschód
na którym przewiduje się parking, restaurację, stację paliw

MOP kat. II
Gruczno Zachód
na którym przewiduje się parking, restaurację, stację paliw

<< powrót

Kładka dla pieszych KDP2-1b

od km 5+300 do km 7+200

Bydgoszcz

od km 7+200 do km 11+100

węzeł Pruszcz

Nowe Marzy

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD2-2

od km 7+200 do km 9+100

Węzeł Pruszcz powstanie na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S-5 z przebudowywaną drogą wojewódzką DW 248 i drogą powiatową DP 1266C, zapewniając wszystkie relacje ruchowe oraz powiązanie z realizowanymi drogami dojazdowymi. 

Obwód Utrzymania Drogi
Ekspresowej

<< powrót

od km 9+100 do km 11+200

Bydgoszcz Nowe Marzy

od km 11+200 do km 15+000

<< powrót

od km 11+200 do km 13+100

Wiadukt drogowy
WD2-3

Przejście dla zwierząt
PZ2-3a

<< powrót

od km 13+100 do km 15+000

Wiadukt drogowy
WD2-4
Bydgoszcz Nowe Marzy

od km 15+000 do km 19+000

węzeł Koronowo

<< powrót

Kładka dla pieszych KPD2-4a

od km 15+100 do km 16+950

Wiadukt drogowy
WD2-5

Węzeł Koronowo powstanie na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S-5 z przebudowywaną drogą krajową DK 56 i drogą wojewódzką DW 256 i przebiegać będzie nad drogą ekspresową, zapewniając wszystkie relacje ruchowe oraz powiązanie z realizowanymi drogami dojazdowymi.

<< powrót

od km 17+000 do km 18+900

Bydgoszcz Nowe Marzy

od km 18+900 do km 22+353.29

węzeł Bydgoszcz Pł.

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD2-6

od km 18+900 do km 20+800

<< powrót

Koniec Odcinka 2
km 22+353.29
Początek Odcinka 3

od km 20+800 do km 22+353,29

Wiadukt drogowy
WD2-7
Przejście dla zwierząt
PZ2-7a

Węzeł Bydgoszcz Północ powstanie na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S-5 z przebudowywaną drogą wojewódzką DW 244 i przebiegać będzie nad drogą ekspresową, zapewniając wszystkie relacje ruchowe oraz powiązanie z realizowanymi drogami dojazdowymi.

<< powrót

od km 0+000 do km 1+400

Koniec Odcinka 1 / Początek Odcinka 2

<< powrót

Obiekt inżynierski WS2-2 zlokalizowany jest w km 8+320,18 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski KDP2-1b zlokalizowany jest w km 6+865,00 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski WD2-3 zlokalizowany jest w km 11+387,19 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski PZ2-3a zlokalizowany jest w km 12+599,05 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski WD2-4 zlokalizowany jest w km 13+403,65 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski KPD2-4a zlokalizowany jest w km 15+392,12 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski WD2-5 zlokalizowany jest w km 16+407,69 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski WD2-6 zlokalizowany jest w km 19+425,60 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski WD2-7 zlokalizowany jest w km 21+834,31 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Obiekt inżynierski PZ2-7a zlokalizowany jest w km 22+234,36 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowobudowanym.

<< powrót

Wiadukt WD-22 to obiekt inżynierski o długości ok. 32 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 3 ponad przeszkodą, którą stanowi łącznica P-L03P (węzeł Głogów Południe), znajduje się w okolicach miejscowości Potoczek

<< powrót

Wiadukt WD-23 to obiekt inżynierski o długości ok. 56 m, w ciągu drogi serwisowej nr 11, znajduje się w okolicach miejscowości Potoczek

<< powrót

Wiadukt WD-24 to obiekt inżynierski o długości ok. 24 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga dojazdowa nr 36A (Bądzów), znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-7 to obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt, znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-7A to obiekt inżynierski o długości ok. 13 m służy do przeprowadzenia drogi obsługującej nr 11 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt, znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Wiadukt WD-25 to obiekt inżynierski o długości ok. 20 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 nad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa nr 1135D (Sucha Góra - Kaźmierzów), znajduje się między miejscowościami Potoczek - Kaźmierzów

<< powrót

Obiekt inżynierski WS2-1 zlokalizowany jest w ciągu drogi ekspresowej w km 2+453,70 projektowanego odcinka. Przedmiotowy obiekt powstanie w miejscu istniejącego wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 5. Pod istniejącym obiektem przebiega droga wojewódzka nr 245.

<< powrót

od km 1+400 do km 3+500

Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
WS2-1

Węzeł Gruczno powstanie na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S-5 z przebudowywaną drogą wojewódzką DW 245 i drogą powiatową DP 1282C, zapewniając wszystkie relacje ruchowe oraz powiązanie z realizowanymi drogami dojazdowymi.