Dane ogólne

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części:

Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km."

 Numer Kontraktu:

 

   GDDKiA-O/BY-D-3-58/cz.-2014/I-4-2811-2014

 Wartość Kontraktu:   583 377 261,00 zł

Przewidywane lata realizacjiKontraktu:   2020 - 2022

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

 

   23.04.2020

Data zakończenia Kontraktu:

   23.08.2022; 

  Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)


Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów.
Podmiot odpowiedzialny za realizację

 

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez:


Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział w Bydgoszczy

 

ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz
Tel.: + 48 52 232 45 00
E-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Siedziba zespołu Kierownika Projektu

ul.  Zięby 5 
86-031 Osielsko
E-mail: odcinek2_byd@gddkia.gov.pl

 

Konsultant

Aecom Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewskiego 34a
02-672 Warszawa
Tel.: +48 22 164 91 00
E-mail: warsaw@aecom.com

Biuro Konsultanta 1
Aecom Polska Sp z o.o.
ul. Centralna 2x
86-031 Osielsko
E-mail: s5.bydgoszcz@aecom.com

Biuro Konsultanta 2

Aecom Polska Sp z o.o.
ul. Zięby 5
86-031 Osielsko
Tel. 664 41 02 37
E-mail: s5.bydgoszcz@aecom.com

 

Wykonawca Robót

Konsorcjum firm:

KOBYLARNIA S.A. (Lider)
Kobylarnia 8
86-061 Brzoza
tel: +48 52 381 04 28
e-mail: pbdim@kobylarnia.pl
 
MIRBUD S.A. (Partner)
ul. Unii Europejskiej 18
96-100  Skierniewice
tel: +48 46 833 98 28
e-mail: sekretariat@mirbud.pl

Biuro Budowy
ul. Główna 51A
86-120 Pruszcz
E-mail: biuro.s5odc2@kobylarnia.pl