Informacja o przejmowaniu nieruchomości

[14.09.2017] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed protokolarnym przejęciem  od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem [...]

Wykopaliska archeologiczne

[06.09.2017] Na odcinku 2 drogi S5 prowadzone są obecnie archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. Archeolodzy rozpoczęli prace od stanowisk zlokalizowanych w miejscowości Zbrachlin

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52